ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 60 ชุด ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัด
กาญจนบุรี
เลขที่โครงการ
65097556807
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
งบประมาณ
4,068,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th